Online rezervácia

* Odoslaním formulára súhlasím so správou, spracovaním a evidenciou osobných údajov spoločnosťou Pretzelmayer Group s.r.o., SNP 7, 900 01 Modra v súlade s §13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail). Súhlas na spracovanie osobných údajov dávam na dobu pokiaľ bude trvať účel spracovania osobných údajov. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle §28 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to je, že svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň vyhlasujem, že moje osobné údaje sú pravdivé. Zároveň súhlasím s ubytovacím a prevádzkovým poriadkom, reklamačným poriadkom, storno podmienkami a cenníkom Ubytovacieho zariadenia Penzion VILLA MAURA.


Copyright © 2012 Villa Maura - penzión. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin